Aplikacja-ile lat pozostało danemu pracownikowi do emerytury

  • Post category:Javascript

Dane pracownika: imię, nazwisko, wiek wprowadzać za pomocą formularza. Zakłada się, że wiek emerytalny osiągany jest gdy ukończy 65 lat.

  1. Deklaracja zmiennych o nazwach IM, NAZW, W, i WYN. Zmienne odpowiadajś obiektom modelu DOM dokumentu skojarzonym ze znacznikami HTML. Użycie metody getElementById().
  2. Funkcja oblicz() ma obliczyć ile lat pozostało pracownikowi do emerytury.
  3. Zadaniem funkcji wynik() jest wyświetlenie informacji ile lat pozostało pracownikowi do emerytury. Zadeklarowano tu dwie zmienne lokalne  komunikat oraz pom. Wykorzystujemy właściwość innerHTML zmiennej WYN skojarzonej z div.