Aplikacja-przeliczanie prędkości w km/h na wartość prędkości w m/s

  • Post category:Javascript

Aplikacja-przeliczanie prędkości w km/h na wartość prędkości w m/s

  1. Obsługa zdarzenia onClick polega na wywołaniu funkcji obliczenia
  2. Deklaracje zmiennych globalnych o nazwach: INPUT1 oraz DIV1. Zmienne te odpowiadają obiektom modelu DOM skojarzonym ze znacznikami HTML input oraz div.
  3. Funkcja przelicz(), której zadaniem jest przeliczanie prędkości .
    Odblokuj Po dokonaniu transakcji należy jeszcze raz wpisać w oknie "odblokuj" adres email i nacisnąć odblokuj. Pojawi się treść artykułu.