Utwórz menu

Przejdź do karty Wygląd> Menu. Wprowadź na przykład nazwę menu np "Menu główne". Naciśnij „Dodaj nowe menu” lub „Utwórz menu”. W menu Ustawienia,  wybierz typ menu. Na pasku bocznym po…

Czytaj dalej Utwórz menu