Czcionka

  • Post category:HTML

Czcionka

Znaczniki fizyczne działają w podobny sposób jak atrybuty czcionek w edytorze tekstów, tworząc warstwę prezentacyjną redagowanego tekstu. Wyróżniają one pewne fragmenty z całego przekazu. Dowolnemu fragmentowi tekstu można nadać wielkość, kolor, styl czcionki.

Czcionka pogrubiona

Kod:

<b> </b>

Przykład:

To jest czcionka pogrubiona 

Czcionka pochylona

Kod:

<i> </i>

Przykład:

To jest czcionka pochylona

Czcionka podkreślona

<U> </U>

Przykład:

To jest czcionka podkreślona

 

Czcionka przekreślona

<STRIKE> </STRIKE>

Przykład:

Czcionka przekreślona

 

Superskrypt (indeks górny)

<SUP> </SUP>

Przykład:

Czcionka z superskryptem

 

Subskrypt (indeks dolny)

<SUB> </SUB>

Przykład:

Czcionka z subskryptem

 

Cytat blokowy

<CITE> </CITE>

Przykład:

To jest cytat 

 

Definicja

<DFN> </DFN>

<DFN>  jest poleceniem stosowanym do wyróżniania jakiegoś bloku tekstu, np. pojawiającego się po raz pierwszy w danym tekście terminu.

Internet Explorer 5 to  przeglądarka firmy Microsoft.

 

Element wstawiony

Gdy chcemy wyraźnie podkreślić jakąś nowość, możemy się posłużyć poleceniem INS.

<ins>Przykład</ins>

 Przykład 

 

Element usunięty

Polecenie <DEL> pokazuje  przekreślony fragment tekstu, np.:

<del>Przykład</del>

 Przykład

 

Zaznaczenie

Polecenie zaznacza podlewem fragment tekstu.

Kod:

<mark> </mark>

Przykład:

Przykładowy  tekst.

 

Czcionka mocno wyróżniona

<STRONG> </STRONG>

Przykład:

 Czcionka mocno wyróżniona 

 

Kolory czcionki

Dowolnemu fragmentowi tekstu można nadać kolor, obejmując go znacznikami koloru.  Możemy w dowolny sposób kombinować barwy z atrybutami i stylami.

Składnia: <FONT COLOR=”nazwa_koloru”> </FONT>

Lista 16 podstawowych barw

tekst  – black

tekst – olive

tekst  – teal

tekst  – yellow

tekst  – red

tekst – blue

tekst  – maroon

tekst – navy

tekst  – gray

tekst  – lime

tekst  – fuchsia

tekst  – white

tekst – green

tekst  – purple

tekst – silver

tekst  – aqua

Wielkość czcionki

Czcionka może mieć wielkość zależną od osoby redagującej dokument HTML. Wystarczy objąć fragment tekstu parą znaczników

<FONT SIZE=”xx”> </FONT>.  

Czcionka normalna ma przypisaną wartość 3. Pozostałe wartości są zawarte w przedziale od 1 do 7.

Zmiana kroju czcionki

Możliwość urozmaicenia dokumentu daje polecenie

<FONT FACE=”nazwa_kroju”> </FONT>

Pozwala ono zmienić krój czcionki dla danego dokumentu.