Dokument HTML

  • Post category:HTML

Kod HTML jest zapisywany w tekstowych plikach z rozszerzeniem html. Może być to np. plik strona.html (przed rozszerzeniem może być dowolna nazwa). Gdy otworzymy taki plik w przeglądarce internetowej, zawarty w nim kod HTML zostanie zinterpretowany i zostanie wyświetlona tylko treść bez kodu.

Witryna internetowa to zbiór takich dokumentów HTML (plików), pomiędzy którymi możemy się poruszać, np. za pomocą linków w tych dokumentach.

Pliki HTML można edytować w zwykłym Notatniku na Twoim komputerze, ale także w innych specjalnych programach, które ułatwiają tę edycję. Mają one możliwość otwarcia całego projektu w formie drzewa plików i katalogów, dostarczają kolorowanie składni czy pilnują formatowania kodu.