Co to jest HTML

  • Post category:HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language) jest to hipertekstowy język znaczników.   Można w nim używać linków, które kierują do innych plików HTML, czyli można “skakać” pomiędzy stronami.
HTML jest podstawowym językiem do budowy strony internetowej. Zawiera treść strony i organizuje strukturę tej treści. Niektórzy mylnie twierdzą, że za pomocą języka HTML definiujemy wygląd strony, ale tak nie jest. HTML dotyczy struktury informacji na stronie.
Poprzez określanie struktury należy rozumieć, że HTML określa typy treści, którą zawiera, jej kolejność i zagnieżdżenia. Jeśli chodzi o typy treści to są to m.in.:
• teksty, paragrafy, znaki końca linii
• linki
• nagłówki
• grafiki, zdjęcia
• kontenery treści (grupujące inne elementy HTML).