Kategorie

  • Post category:WordPress

Kategorie służą do organizowania wpisów. Użytkownicy mogą łatwo uzyskiwać powiadomienia o interesujących ich tematach.

 

Przykład

Serwis informacyjny może mieć następujące kategorie wpisów: kraj, świat, sport, biznes, kultura itp.

Po zalogowaniu, odszukaj po lewej stronie ekranu menu Wpisy, a następnie Kategorie

Odblokuj Po dokonaniu transakcji należy jeszcze raz wpisać w oknie "odblokuj" adres email i nacisnąć odblokuj. Pojawi się treść artykułu.