Sprawdzenie czy prawidłowo wprowadzono kod pocztowy

  • Post category:Javascript

Aplikacja pozwalająca na sprawdzenie czy dane wprowadzone za pomocą formularza odpowidają formatowi kodu pocztowego.

  1. Zadaniem funkcji sprawdzKod jest sprawdzenie, czy dana(kod pocztowy) wprowadzona w polu input jest zgodna ze wzorcem. Wzorzec jest zdefiniowany za pomocą wyrażenia regularnego.
  2. Definicja zmiennych lokalnych skojarzonych z elementami HTML: input oraz div.
    Odblokuj Po dokonaniu transakcji należy jeszcze raz wpisać w oknie "odblokuj" adres email i nacisnąć odblokuj. Pojawi się treść artykułu.