Utwórz menu

Przejdź do karty Wygląd> Menu. Wprowadź na przykład nazwę menu np “Menu główne”.

Naciśnij „Dodaj nowe menu” lub „Utwórz menu”.

W menu Ustawienia,  wybierz typ menu.

Na pasku bocznym po lewej stronie wybierz określone strony i kliknij „Dodaj do menu”:

Możesz dodać do menu:

pierwszą stronę, wybierając je z listy ostatnich lub ze wszystkich stron,

poszczególne linki, wpisując adres URL i nazwę linku,

kategorie wpisów, wybierając je z listy najczęściej używanych lub wszystkich kategorii.

Kliknij „Zapisz menu”.

 

Dostosowywanie menu
Każdy link dodany do menu można dostosować. Kliknij strzałkę w prawym rogu paska z nazwą tego linku. Można:
zmienić etykiety nawigacyjne,
zmienić atrybut tytułu (wyświetlaj obok kursora po najechaniu myszką na link)
przenieść link do innej listy lokalizacji
usunięcie odniesienia