Wyznaczenie wartości bezwzględnej z zadanej liczby javascript

  • Post category:Javascript

Aplikacja pozwala na wyznaczenie wartości bezwzględnej z zadanej liczby. Liczba powinna zostać wprowadzona z klawiatury za pośrednictwem formularza. Wynik należy pokazać na ekranie.

  1. Procedurę obsługi zdarzenia onclick stanowi funkcja wyznacz(), zdarzenie to jest rejestrowane w linii przycisku(button).
  2. Deklaracje zmiennych globalnych input1 oraz  div1 skojarzono ze znacznikami HTML
  3. Definicja funkcji wart(), której zadaniem jest wyznaczenie wartości bezwzględnej z zadanej liczby
  4. Wykorzystanie instrukcji warunkowej if-else. Jeżeli wartość argumentu o nazwie  liczba  jest większa lub równa zero, wówczas zmienna lokalna o nazwie wb  przyjmuje wartość tego argumentu. Jeżeli wartośc argumentu liczba jest mniejsza od zera, zmienna wb przyjmuje wartość przeciwną do wartości tego argumentu.
  5. Funkcja zwraca na zewnątrz wyznaczoną wartość bezwzględną argumentu liczba 
    Odblokuj Po dokonaniu transakcji należy jeszcze raz wpisać w oknie "odblokuj" adres email i nacisnąć odblokuj. Pojawi się treść artykułu.